Kino Orbis

Francisciho ulica 9., 979 01 Rimavská Sobota

Web: www.orbis.rimava.sk
E-mail orbis@rimavs.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 17 18 19 20 21
tit. 123     19:00    
dab. 103 17:00        
(12) tit. 87         21:00