Kino Orbis

Francisciho ulica 9., 979 01 Rimavská Sobota

Web: www.orbis.rimava.sk
E-mail orbis@rimavs.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 16 17 18 19 20
(15) tit. 96         20:00
(vek neobm.) dab. 97 16:00        
(15) tit. 105     18:00