Kino Orbis

Francisciho ulica 9., 979 01 Rimavská Sobota

Web: www.orbis.rimava.sk
E-mail orbis@rimavs.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 16 17 18 19 20
tit.           20:00
(12) tit. 108     18:00    
(vek neobm.) tit. 92 16:00