Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 13 14 15 16 17 18 19 20
(12) tit. 142     15:15          
(vek neobm.) dab. 86 13:25              
(vek neobm.) dab. 86 13:40              
dab. 123               20:00
(15) tit. 130     15:30          
(15) tit. 130         17:50      
(15) dab. 91               20:10
(12) orig.             18:00