Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 13 14 15 16 17 18 19 20
tit. 123         17:50      
(15) dab. 102       16:10        
(18) tit. 83           18:45   20:30
dab. 95   14:00            
(12) tit. 130               20:10
(vek neobm.) dab. 117 13:40         18:00   20:15
(vek neobm.) dab. 117     15:50          
(15) tit.             18:10    
(vek neobm.) orig. 61         17:30      
(12) tit. 87               20:20
(vek neobm.) dab. 86 13:30 14:15   16:00        
orig. 102     15:30