Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 15 16 17 18 19 20
(12) tit. 96 15:50          
(12) tit. 103       18:00    
(12) dab. 134           20:00
(15) tit. 123     17:50      
(vek neobm.) dab. 102   16:00        
(15) tit. 119           20:10