Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 13 14 15 16 17 18 19 20
(vek neobm.) tit. 105   14:00   16:00        
tit. 94           18:00    
tit. 94               20:10
(vek neobm.) tit. 83 13:20              
(12) tit. 131     15:10          
(12) tit. 131         17:40      
(12) tit. 112               20:00