Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(12) tit. 109                 20:10
(12) dab. 125           17:50      
(12) dab. 125                 20:00
(15) orig. 78             18:45   20:20
(vek neobm.) dab.   12:00   14:00   16:00   18:00    
(vek neobm.) dab.     13:10   15:10          
(12) tit.         15:50          
(15) tit. 82           17:10      
(s povol.) dab.     13:30