Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 15 16 17 18 19 20
(s povol.) dab.   15:50          
(s povol.) dab.         18:10   20:00
(s povol.) tit.             20:10
(s povol.) dab. 97 15:40     18:20    
(12) tit. 148 15:30          
(12) tit. 92       18:00    
(15) tit. 93           20:20
(12) dab. 144     17:30     20:15
tit.     16:20