Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 15 16 17 18 19 20
122           20:20
dab.   15:45          
dab.     16:10   18:15    
tit. 133     17:50      
tit. 136     17:40      
tit. 136           20:10
tit. 121   16:00        
orig. 115           20:00