Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 13 14 15 16 17 18 19 20
orig.             18:00   20:00
(15) dab. 123       16:00        
(15) tit. 112       16:10       20:30
dab. 127 13:40   15:40          
tit. 121           18:10   20:10
tit. 119     15:50         20:15
(vek neobm.) dab. 101 13:50              
(15) orig. 92           18:30    
(vek neobm.) dab. 86 13:30 14:20            
tit. 94           18:20