Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 15 16 17 18 19 20
(18) tit. 94           20:10
(15) tit. 131     17:40      
(12) tit. 113   16:00        
(15) tit. 145           20:00
(s povol.) orig.         18:15    
(vek neobm.) dab.   15:50