Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 12 13 14 15 16 17 18 19 20
tit.                   20:30
(15) dab. 114                 20:20
(15) tit. 120             18:00    
(vek neobm.) dab.   12:20   14:15            
(vek neobm.) dab.       14:30            
(vek neobm.) dab. 91 12:30   14:00            
(vek neobm.) dab. 91 12:45       16:05        
(12) tit.           16:00 17:50     20:10
(12) tit. 105             18:25    
(12) dab. 106       15:50