Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 13 14 15 16 17 18 19 20
(12) dab. 121 13:15   15:30          
(12) tit. 121               20:10
(12) dab. 121           18:30   20:45
dab. 0       16:10        
(7) dab. 104 13:50   15:50     18:10    
(7) dab. 104   14:00            
(12) tit. 130           18:00   20:20
(15) tit. 133               20:30
(12) dab. 123       16:00        
(12) tit. 123         17:50      
(vek neobm.) dab. 108   14:10