Ster Century Cinemas Košice

Toryská 5., 040 01 Košice, OC Galéria
Telefón: +421 55 789 563 0 pokladňa, +421 55 622 392 9 office
Web: www.stercentury.sk
E-mail kosice@stercentury.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 15 16 17 18 19 20
(s povol.) dab. 120           20:10
(12) tit. 148           20:00
tit. 119       18:00    
tit. 90           20:20
(7) dab. 105 15:50          
dab. 114     17:50      
(12) orig. 101   16:05        
tit.         18:20    
orig. 68     17:00