CINEMAX Košice

Moldavská cesta 32., 040 11 Košice, OC OPTIMA
Telefón: +421 917 642 559 od 15:00 - do 21:00
Web: www.cine-max.sk
E-mail kinoke@cine-max.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(12) orig.   13:40                
(18) tit. 94           18:20   20:35  
(12) tit. 117         17:50        
(12) tit. 97           18:30      
(12) orig.         16:40          
(vek neobm.) dab. 85   14:20   16:20          
(vek neobm.) dab. 85     15:50            
(12) tit. 92             19:00   21:00
(15) tit. 131               20:30  
(15) tit. 96           18:35   20:40  
(12) tit. 113               20:50  
(12) orig. 97 13:40   15:50     18:10      
(15) tit. 145               20:10  
(12) tit. 141         17:40     20:30  
(vek neobm.) dab. 97       16:10          
(vek neobm.) dab. 97 13:50   15:30            
(s povol.) orig.     14:30   16:30          
(vek neobm.) dab.   13:30                
(vek neobm.) dab.     14:40