CINEMAX Košice

Moldavská cesta 32., 040 11 Košice, OC OPTIMA
Telefón: +421 917 642 559 od 15:00 - do 21:00
Web: www.cine-max.sk
E-mail kinoke@cine-max.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 15 16 17 18 19 20
(12) orig.     16:30        
(18) tit. 94       18:30   20:50
(12) orig. 83       18:10
   
   
(12) tit. 117     17:10   19:40  
(12) orig.   15:30         20:30
(vek neobm.) dab. 85   16:20        
(vek neobm.) dab. 85 15:40          
(12) tit.       17:00     20:40
(15) tit. 131           20:50
orig.             20:30
   
(12) orig. 97   16:00   18:20    
(15) tit. 145     17:50      
(12) tit. 141     17:40     20:30