CINEMAX Košice

Moldavská cesta 32., 040 11 Košice, OC OPTIMA
Telefón: +421 917 642 559 od 15:00 - do 21:00
Web: www.cine-max.sk
E-mail kinoke@cine-max.sk

Podľa času | Podľa názvu | Tabuľka
Názov filmu VH Jazyk Dĺžka 15 16 17 18 19 20
(s povol.) tit. 120     17:10      
(12) orig. 89       18:20   20:20
(s povol.) dab.   15:20          
(s povol.) dab.       17:20      
(s povol.) tit.           19:50  
(s povol.) dab. 97 15:10          
(s povol.) dab. 97   16:10 17:50      
(12) tit. 148     17:40      
(12) tit. 148         19:40  
(7) dab. 105 15:00          
(12) tit. 92   16:50       20:10
dab. 112         19:00  
(15) tit. 93           20:30
(s povol.) orig. 96 15:30
   
         
(12) dab. 144     17:30      
(12) tit. 144           20:00