CVČ Spektrum - Zvolenská ul.

Žilina, Zvolenská ul.
010 08 Žilina
Telefón: 1 041/5254 114

Podľa našich informácií sa v zadanom termíne nekoná žiadna akcia.